user
U...V...
Obsesif Kompulsif Bozukluğu olan kişilerde obsesyon, kompulsiyon veya her ikisinin belirtileri birlikte görülebilir. Bu belirtiler kişinin işve özel hayatını olumsuz etkiler.Obsesyon ve kompulsiyonlar kişinin günde 1 saatten fazla zamanını alır. Bu kişiler obsesyonlarını tetikley
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?