icon
user
H...A...
Kalpten çıkan kısımda aort kökü ve asendan aort ameliyatı oldum 22 ocak 2024 tarihinde. Klasik bypass olacaktım ki son an da davit yöntemi yapan küçük kesi ile ameliyatı oldum. Açık ameliyatın 3 yöntemi var 1 klasik bypass 2 minival invaz 3 davit yöntemi en küçük ve yan kes

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?