icon
user
S...P...
user
P... T...
Bu tip nadir hastalıklar için matehand gibi platformlar, derneklerin tecrübe paylaşımları için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Sizin rahatsızlığınızla ilgilide Türk Hemofili Derneği ile iletişime geçmenizi öneririm, bilimsel komisyon üyesi olduğum bu dernek, özellikle hastalar

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?