icon
user
G...B...
Obezite / 2 Obezitenin yol açtığı hastalıklar: • Diyabet- insülin direnci • Hipertansiyon • Koroner arter hastalığı • Safra kesesi hastalıkları • Felç (inme) • Uyku apnesi • Astım • Psikolojik prablemler Beden kitle indeksi nasıl hesaplanır? Ağırlığınızı boyunuzun karesine böldüğünüzde (kg/m2) çıkan sonuç, fazla kilolu ya da obez olup olmadığınızı belirtir. • 0 ila 18,4 BMI: Zayıf • 18,4 ila 24,9 BMI: Normal • 25 ila 29,9 BMI: Fazla Kilolu • 30 ila 34,9 BMI: Şişman • 35 ila 44,9 BMI: Şişman • 45+ BMI: Aşırı Şişman Yaş aralığına göre ise kişinin ideal vücut kitle indeksi şu şekildedir: • 19-24 Yaş: 19-24 BMI • 25-34 Yaş: 20-25 BMI • 35-44 Yaş: 21-26 BMI • 45-54 Yaş: 22-27 BMI • 55-64 Yaş: 23-28 BMI • 65 Yaş ve üzeri: 24-29 BMI Eğer sizde ya da bir yakınınızda kilo problemi varsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak kontrollerinizi yaptırıp, egzersiz yapabileceğiniz bir hayat planına geçiniz.

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?