icon
user
G...B...
Obezite / 2 Obezitenin yol açtığı hastalıklar: • Diyabet- insülin direnci • Hipertansiyon • Koroner arter hastalığı • Safra kesesi hastalıkları • Felç (inme) • Uyku apnesi • Astım • Psikolojik prablemler Beden kitle indeksi nasıl hesaplanır? Ağırlığınızı boyunuzun karesine böld
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?