icon
user
N...C...
Tüm Ekzom Sekanslama sonuçları, 1 ay içerisinde, hastanın klinik verileri doğrultusunda özelleşmiş biyoinformatik programlar ile analiz edilerek epikriz şeklinde verilmektedir. ↪️ Elde edilen bu veriler hastamızın klinik verileri ile birlikte değerlendirilip raporlandırılmaktadır
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?