icon
user
W...N...
Maymun Çiçeği Virüsü Nedir ? -2- İnsandan insana bulaşma sınırlıdır, belgelenen en uzun bulaşma zinciri 6 kuşaktır, yani bu zincirde enfekte olan son kişi, orijinal hasta kişiden 6 bağlantı uzaktadır. Vücut sıvılarıyla temas yoluyla, deride veya ağız veya boğaz gibi iç mukozal yüzeylerde lezyonlar, solunum damlacıkları ve kontamine nesnelerle bulaşabilir. Viral DNA'nın polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile tespiti, maymun çiçeği için tercih edilen laboratuvar testidir. En iyi tanı örnekleri doğrudan döküntüden elde edilir - deri, sıvı veya kabuklar veya mümkün olduğunda biyopsi. Antijen ve antikor saptama yöntemleri, ortopoksvirüsleri ayırt etmedikleri için kullanışlı olmayabilir. Kaynak: WHO (Dünya Sağlık Örgütü) https://www.who.int/health-topics/monkeypox#tab=tab_1

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?