icon
user
T...Ö...
Ya Şafi ismi şerifi bir yiyeceğe okunarak yenildiğinde o yiyecek kişiye şifa olmaktadır. İçilen suya okunduğunda şifa olmakta ve hastalıklardan korunmaya vesile olmaktadır. Nasıl Okunur? Şifa duasının okunuşu; Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şif

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?