icon
user
U...V...
Paranoid kişilik bozukluğuna sahip bireyler, ellerinde yeterli sebep olmamasına rağmen başka insanlara kuşkuyla yaklaşır.Değiştirilemeyen ve dış gerçeklikten "doğru olmayan" anlamlar çıkartmaya dayalı yanlış inanca paranoya denir. En ayırt edici özellikleri güvensizlik ve şüphedir.Başkalarının tutum ve davranışlarını tehdit olarak algılarlar.Bu neden sürekli alıngan ve savunucudurlar. Pek çok psikiyatrik rahatsızlıklarda olduğu gibi genetik, biyolojik, sosyolojik ve nörolojik nedenleri olabilir. Özellikle beynin ön kısmında yer alan Frontal Cortex ( doğru yanlışı ayırt edebilme) kısmında yapısal bir bozukluk olabileceği gibi yetiştirme tarzı da paranoid kişilik bozukluğun ortaya çıkmasına neden olabilir.

user
U...V...
Kişinin içinde bulunduğu durumun empatik bir şekilde anlamaya çalışılması ve profesyonel yardım alınmasının sağlanması gerekmektedir. Hastanın iç görüsünü geliştirmek oldukça zor olabilir yani kişinin hasta olduğuna inanması ve kabul edebilmesi gerekmektedir. Paranoid Kişilik Bozukluğu tedavi edilebilir bir hastalıktır. Görülme sıklığı %2dir.

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?