icon
user
N...C...
NGC, akademik kadrosu ile sadece gönderilen numuneler üzerinden değil, hastanın bizzat kendisi ve numuneyi gönderen hekim ile yakın iletişim kurarak, tanı ve tedaviyi destekleyici çözümler sunar. #NextGeneticCenter
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?