icon
user
G...K...
Sonuç : · Medial menisk posterior boynuzda lateral kapsüler yüze açılan horizontal yırtık. · Lateral patellar faset süperior yarısında parasagital lokalizasyonda milimetrik boyutlu subkondral kemik ödemi ve komşuluğunda kartilajda incelme dikkat çekmiştir. Grade II￾-III kondrom

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?