icon
user
d... g...
Normal insanların tırnaklarında yarım ay şeklindeki beyaz alandan toplam sekiz ila on parmakta bulunur. Bu alan Tırnağın ortalama beşte birini kapsamalıdır. Küçük parmakta olmaması normal sayılabilir. Belirtilen ölçülerde ve 8-10 parmakta bulunması organ fonksiyonlarının güçlü ol
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?