icon
user
G...M...
DNA’nın üzerindeki genleri oluşturan nükleotidlerin dizilimlerinin farklılaşması ile Polimorfizm yani varyasyonlar oluşur. Doğada çeşitliliği sağlayan özellikler polimorfizmler sayesindedir. #YaşamGenetiğiTesti ile bu polimorfizmler saptanmaktadır. Genetik polimorfizmlerin göster
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?