icon
user
H...ö...
Spina bifida ayrık veya açık omurga anlamına gelir. En sık görülen doğuştan olma hastalıklardan birisidir. Spina bifida başta myelomeningosel olmak üzere omuriliği etkileyen birçok şekilde görülebilir. Spina Bifida hastaları Türkiye Spina Bifida Derneği gibi güçlü projeleriyle, s
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?