icon
user
N...C...
Klinik yönetimi yönlendirmek amacıyla, literatürdeki mevcut yaklaşımlarla (farmakoterapiler, diyet vb.) tedavi edilebilecek epilepsi varyantlarını tanımlayıp, panelimizde bir araya getirdik. Bu panel, epilepsi ve nöbet aktivitesi yaşayan hastalarda, kişiye özel tıbbi yaklaşım iç
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?