icon
user
G...M...
#Kansergenetiği testi herhangi bir belirti yada hastalık durumu söz konusu değil iken mevcut riskler değerlendirilerek geniş çapta kanser ile ilgili genlerin taranmasıdır. Merkezimizde yeni nesil teknolojiler kullanarak bu taramalar yapılabilmektedir. Genetik test ile kanser risk
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?