icon
user
Y... P...
Otizmde Erken Tanı - 3 _______________________________________ ♻️Otizimde Yenilenen Davranışlar * Değişikliklere aşırı tepki * Etrafında dönme gibi tekrarlayıcı hareket * Rutinlerinde aşırı ısrarcılık * Ses, ışık, acı, kokuya aşırı duyarlılık * Sıradışı konulara aşırı ilgi * Aşırı hareketlik veya hareketsizlik * Bazı nesnelere farklı nitelikler yükleme * Isırma gibi zararlı faaliyetler * Ayak parmakları üzerinde yürüme * Kordinasyon sorunlarının görünmesi * Belli yiyecekleri toptan reddetme * Sadece belirli yemekleri yeme * Taklitçilik yapamama * Dönen nesnelere aşırı ilgi * Bir şeylerin düşürmeden zevk alması ♻️Tüm bu belirtiler 2 yaşından önce görülebilir. Erken tanı açısınan çok önemlidir. Otizmde en önemli tanı, bu davranışların tespiti ile mümkün.

user
İ...A...
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?