user
M... G...
Kaygı ile giden bit sürü psikiyatrik hastalık var. Basit fobilerimiz sosyal fobi panik atak hep kaygı ile gider . Ve şiddeti değişir.

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?