icon
user
N...C...
Kanserin kendisi ebeveynlerden çocuklara geçemez. Tümör hücrelerindeki genetik değişiklikler aktarılamaz. Ancak, bir ebeveynin yumurta veya sperm hücrelerinde kansere yol açabilecek değişimler/mutasyonlar mevcutsa, kanser riskini artıran bu genetik değişiklik aktarılabilir. Tüm kanserlerin %10 kadarına kalıtsal genetik değişiklikler neden olabilir.

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?