icon
user
y...o...
Parkinson plus hastaligi ve 7. senede yatalak trakeostomi ve peg takili en buyuk sebep yutkunma guclugu bogazda daralmadan dolayi nefes almakta zorlanma

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?