user
H...ö...
Fmf (Ailevi Akdeniz Ateşi) hastalığı ülkemizde taşıyıcılık oranı çok yüksek olan romatizmal hastalıklardandır. FMF hastalarının bazılarında Behçet, Ankilozan spondilit, Lupus, Caps, Çölyak, Crohn, romatoid artrit gibi romatizmal hastaliklar ek olarak bulunabilmektedir. Befemder B
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?