user
D... M...
Bende PANİK var! Bunu her dediğinizde bunu kabullendiğinizi ve ona sığındığınızı fark edin! Oysa şunu da söyleyebilirsiniz: Bu paniği atlatmak için gereken yardımı almaya hazırım. Panikle yaşanır mı? Yaşam doyumu kalır mı insanda?

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?