icon
user
N...C...
Ekzom dizilemesi popülasyon genetiği, genetik hastalık ve kanser çalışmaları da dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesinde kodlama varyantlarını etkin bir şekilde incelenmesini sağlıyor. Tüm ekzom dizileme (WES), hastalığın altta yatan genetik nedenini tanımlamak için sıklıkla kullanılıyor.

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?