icon
user
M... G...
Yaşla birlikte unutmak normal kabul edilmeye başlandı da günlük sosyal mesleki işlevseliğinizi bozan unutmalar ciddiye alınmalıdır. Hele birde ailede bunama öyküsü varsa...

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?