icon
user
N...C...
Taşıyıcılık Taraması; birey homozigot olduğunda hastalık medyana getirdiği bilinen hastalıkların, fenotipte bir özellik göstermeyen, heterozigot olma durumunu araştırmak için yapılan genetik testleri tanımlamak için kullanılır.
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?