icon
user
N...C...
SMA (Spinal Musküler Atrof), kas kaybı ve zayıflığa sebep olan bir hastalıktır. Ancak erken tanı ile SMA riski önlenebilir. Çiftler laboratuvar ortamında kan vererek taşıyıcılık testi yaptırır. Bu sayede mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilirler. Detaylı bilgi için (0212)
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?