icon
user
M... G...
Psikojenik sertleşme bozukluğu yasayan hastalarımızın çoğunda bağımlı kaçıngan yada obsessif kişilik özellikleri yada bozukluğu var. Tedavide önce bu bozukluklar hallolmalı.
user
S...K...
Cinsel organin yetmezligine ait sorunlarla pskojenik yetersizliği nasılmayirdedebiliriz?

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?