user
M... G...
Psikojenik sertleşme bozukluğu yasayan hastalarımızın çoğunda bağımlı kaçıngan yada obsessif kişilik özellikleri yada bozukluğu var. Tedavide önce bu bozukluklar hallolmalı.

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?