icon
user
Y... P...
Otizmde Erken Tanı _______________________________________ 1.ayda: Genellikle yüze bakmazlar. 2.-3.ayda: Göz takibi olmaz. 2.-6.ayda: Sesli uyaranlara tepkisiz. 3.-6.ayda: Kavrama ve anlama gelişmemiş. 4.-7.ayda: Yüz ifadeleri ayıramaz. 6.ayda: Heceleyip, ifade edemez. 7.ayda: Ses taklidi olmaz. 8.-10.ayda: Yakın bakıcısını tercih eder. 12.ayda: Bakıcıdan ayrılmaya tepki verir. 12.-24.ayda: İşaret edemez. 12.-24.ayda Seslenildiğinde cevap vermez. 12.-24.ayda: Uygun jest ve mimik yapamaz. ♻️Bu ve benzeri durumlar söz konusu ise aileler otizm açısından çocuk psikiyatrisi veya çocuk nöroloğuna görülmeli. Ayrıca otizmin metabolik kökeni de düşünülerek metabolik açıdan da çocuk metabolizma uzmanı tarafından değerlendirmeli. ‼️Erken tanı tedavisinin başarısında oldukça önemlidir. Tedavi ekseninde aileler ve diğer eğitimciler mutlaka yer almalıdır.

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?