icon
user
Y... P...
Otizmde Erken Tanı _______________________________________ 1.ayda: Genellikle yüze bakmazlar. 2.-3.ayda: Göz takibi olmaz. 2.-6.ayda: Sesli uyaranlara tepkisiz. 3.-6.ayda: Kavrama ve anlama gelişmemiş. 4.-7.ayda: Yüz ifadeleri ayıramaz. 6.ayda: Heceleyip, ifade edemez. 7.ayda: Se
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?