icon
user
y...k...
Hemoglobin A1c testinde kontrol grubuna göre anlamlı düzelme olmaktadır. Yüksek kan basıncını düşürebilir Magnezyum desteği alanlarda kan basıncı daha düşüktür. Günde 450 mg magnezyum alanlarda sistolik ve diyastolik kan basıncında anlamlı azalma olmaktadır. Bu durum sadece yüks
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?