icon
user
y...k...
Hemoglobin A1c testinde kontrol grubuna göre anlamlı düzelme olmaktadır. Yüksek kan basıncını düşürebilir Magnezyum desteği alanlarda kan basıncı daha düşüktür. Günde 450 mg magnezyum alanlarda sistolik ve diyastolik kan basıncında anlamlı azalma olmaktadır. Bu durum sadece yüksek tansiyonu olan kişilerde görülmekte, tansiyonu normal olan kişilerde tansiyon düşmesi yaşanmamaktadır. Enflamasyonu önler Düşük magnezyum alımı ile kronik enflamasyon arasında bağlantı vardır. Kronik enflmasyon yaşlanma, kronik/dejeneratif hastalıklar ve obezitenin tetikleyicisidir. Magnezyum düzeyi en düşük olanlar, enflamasyon göstergesi CRP düzeyleri en yüksek olan gruptur. Bu kişilerde kan şekeri, insülin ve trigliserit düzeyleri de daha yüksektir.

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?