icon
user
G...V...
HIV veya AIDS hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, HIV veya AIDS'e yakalanıp bu yüzden psikolojik olarak kötü hissedenlere hastalığı anlatabilir ve ne yapmaları, nasıl düşünmeleri hakkında konuşabiliriz.

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?