icon
user
N...C...
Preimplantasyon genetik tanı (PGT), belirli bir genetik veya kromozomal bozukluğu olan bir çocuk sahibi olma riskini azaltabilen özel bir tekniktir. ➡ Preimplantasyon testi yapmak için, bu embriyolardan az sayıda hücre alınır ve bazı genetik değişiklikler için test edilir. ➡ Ham
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?