icon
user
M... A...
ŞİZOPİTAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR ? ⚠️ Bu kişiler olaylara dışsal tepki vermek yerine tepkilerini içlerinde yaşarlar, bazı sosyal aktivite olaylarında ise aşırı derecede heyecan, alınganlık, kuşkuculuk ve kaygı yaşarlar. 🗣 Gerçekliğe yabancılaşmışlardır. Garip, büyüsel inanışlar
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?