icon
user
B... S...
Beynin görevi, içinde bulunduğumuz durumların sonuçlarını tahmin ve kontrol etmektir. Bu yüzden belirsizlik ve kafa karışıklığı yaşadığımız zaman kaygılanırız. Bilgisizlikten kaynaklanan kaygı da bizi hiçbir kanıta dayalı olmayan gerçekler üretmeye iter. Neleri bilmediğimizi kavrayabilmek için çok şey öğrenmemiz gerekir…

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?