icon
user
y...k...
Alıntı 1)Fibromiyaljinin oluşmasında rol alan birçok faktör vardır. Bugün bunlardan biri olan serotonin ve dopamin seviyelerindeki yetersizliklere değindim. Araştırmacılar, fibromiyaljide nöroendokrin/nörotransmitter düzensizliğinin önemli rolü olduğu konusunda hemfikirdir. ⚖FM de ağrı duyusunun ayarlanmasından sorumlu uyarıcı ve sakinleştirici nörotransmitterler arasındaki denge bozulmuştur. FM hastalarında ağrıyı bastıran nörotransmitter olan serotonin, dopamin ve norepinefrin seviyeleri düşük⬇ bulunurken, ağrı oluşturabilen uyarıcı nörotransmitter olan glutamat ve substans P‘nin arttığı gözlenmiştir⬆. Bunlar sonucunda vücutta genel ağrı, depresyon, kaygı bulguları artar FM hastaları ağrıları olduğundan daha şiddetli hisseder. Diğer bir deyişle artan beyin duyarlılığı nedeniyle ağrı eşiği daha düşüktür. Normalde ağrı oluşturmayacak uyaranlar FM hastalarında ağrı oluşturur (allodini). Ağrılı uyaranlar ise beklenenden daha şiddetli ve uzun süreli ağrıya neden olur

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?