icon
user
y...k...
(17). İstirahat halinde bile bu durum düzelmez. Genelde bir enfeksiyonu takiben ortaya çıkar. Boğazda ağrı, lenf bezi şişmesi, eklem ve adale ağrıları birlikte olabilir. Fibromyalji’de 9 kadına 1 erkek oranı varken, Kronik Yorgunluk Sendromunda’ da 7 kadına 3 erkek oranı vardır.

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?