user
M... A...
Erteleme ve mükemmeliyetçilik aynı yelpazenin zıt yönleridir.Mükemmeliyetçilikte kişi işini yeterince iyi yapmadığından korkar, bu yüzden işi zamanında bitiremez.Ertelemede yine aynı korkudur. iyi ve mükemmel olmamak, kişiyi zarfın tamamına başlamaya zorlar
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?