icon
user
N...C...
Gençlik Teknoloji ve Yenilik Forum'una katılımımız basında da yer aldı. Forumda Doç. Dr. Ahmet Uludağ, Prof. Dr. Emre Tepeli ve kendisinin genetik alanındaki girişimleri ve çalışmalarına yönelik bir sunum yaptı. Haber linki; https://www.dha.com.tr/saglik-yasam/turkiyedeki-geneti
postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?