icon
user
S...G...
#hastalikarkadasim ARVD tanısıyla ICD takılı, Ventriküler Taşikardi ve atrial fibrilasyon devamında Triküspit Yetmezlik sonucu kalp nakil sırasında bir şanslı!

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?