icon
user
E...T...
Nörobehçet sonucu oluşu sakat(engelli) kalma durumunda günün her anı obacaklarda titreme ve attırma gibi şeylere yol açan bir rahattsızlık

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?