icon
user
Ş...D...
7 yıl önce sol kol şişmesi ile başlayan 4 emboli atması ile devam edip nihai olarak GENETİK sonucu HOMOZİGOT tanılı MTFHR C677T HETEROZİGOT XIII ve HOMOZİGOT FV LEIDEN mutasyonu denilerek Xarelto15mg ilaç mahkumla hastayım. Bu ilaçtan bıktım daha yeni tedavi yöntemi varmı?

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?