icon
user
B... S...
Tıpkı duyguları kelimelere dökmek gibi, içe dönmek ve kendinin farkında olmak da öğrenilmesi gereken şeylerdir. İç dünyamızı keşfederken zihnimizin dili değişik şekillerde kullandığını görürüz. Aslında, kendimize döndüğümüzde çoğumuz farklı bakış acıları, duygu durumları ve iç se

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?