user
S... A...
İnsanlar travmanın uzun vadeli etkilerini sadece psikolojik olarak düşünmeye eğilimlidir , ancak yapılan araştırmalar bize travmanın fiziksel ,metabolik ve sinirsel sağlığın her yönünü etkilediğini gösteriyor. Tükenmişlik, madde kötüye kullanımı ,depresyon ,anksiyete ,ağrı ,kilo

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?