icon
user
U...V...
Şizoid kişilik bozukluğuyla ilgili geliştirilen bir teoride hastaların iç dünyalarına karşı çok hassas olduğu belirtilir. Aslında içten ve samimi duygular yaşamayı çok isterler. Ancak birisiyle ilişki başlatmak veya var olan ilişkilerini uzun süre devam ettirmek onlar için çok zor ve stresli olabilir. Çünkü ilişkilerini sürdüremeyen hasta tekrar iç dünyasına yönelip ve orada mutlu olduğunu düşünür. İnsanların yakın ilişkiler kurmasını önleyen sosyal ve duygusal ayrışmalarla kendini gösterir.Günlük yaşamda işlev görebilir, ancak başkalarıyla anlamlı ilişkiler geliştir(e)mezler.Genellikle yalnız kalmayı tercih ederler ve aşırı hayal kurmaya ve hayvanlara bağlanmalarına eğilimli olabilirler. Başkalarının dayanılmaz bulabileceği yalnız işleri başarıyla tamamlayabilirler.

user
m...a...
Kardeşimde nesnelere 3 veya 4 defa dokunma huyu var,ışığı kapatıyor aynı şeyi 4 defa kadar tekrar lıyor.kapıyı da aynı 3 vya 4 dafa kapatıyor.elimde değil diyo,sorunca ilaç kullanıyor onlarmı yapıyor.acaba piskiyatrı ilaçları,nasıl bir yol izlenmeli acaba,,hocam

user
U...V...
Bozukluğun şizofreni başlangıcı veya sadece çok hafif bir şekli olabileceğini gösteren kanıtlar vardır. Şizoid kişilik bozukluğu olan insanlar, şizofreni geliştirmedikleri sürece gerçeklikle temas halindedir. Toplumun geneline bakıldığında görülme sıklığı %6.5 ile %8.5 arasındadır.Erkeklerde görülme sıklığı kadınlardan 2 kat fazladır.

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?