icon
user
N...C...
Yeni nesil genetik teknoloji ve yöntemler ile artık kanser hastalığını erken dönemde tespit etmek mümkün! Mevcut riskler (yaş, cinsiyet, aile öyküsü, alışkanlıklar gibi) değerlendirilerek geniş çapta kanser ile ilgili genlerin taranır. Test hedefli önleme programlarına karar vermenize, bilinçli tıbbi ve yaşam tarzı kararları vermenize ve ayrıca diğer aile üyelerine bireysel riskleri hakkında yararlı bilgiler sağlayabilmenizi sağlar.

postImage

No Comment

MateHand

Would you like to try our mobile application?